Què fem?

QUÈ FEM?

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

  1. Elaboració de manifestos i documents reivindicatius. El CPQ neix amb el manifest “SOS. Literatura a l’ensenyament” (maig, 2016), en camí d’arribar a les 4.000 signatures a la plataforma change.org.
  1. Publicació i edició d’articles donant suport a les reivindicacions del CPQ i al manifest.
  1. Entrevistes amb les autoritats educatives i culturals. I, també, amb entitats sindicals, culturals i polítiques.
  1. Organització i participació en taules rodones en defensa i a favor de la literatura.
  1. Participació en Simposis, Jornades i Debats relacionats amb l’ensenyament de la literatura i amb el foment del patrimoni literari.
  1. Foment d’actes d’homenatge i d’iniciatives de divulgació dels escriptors de la literatura catalana.
  1. Presentacions del CPQ en actes públics i en els mitjans.
  1. Participació en cursos i en activitats diverses per promoure la docència de la literatura.