Qui som?

QUI SOM?

El Col·lectiu Pere Quart (CPQ) neix de la preocupació i les inquietuds d’un grup de professors de secundària, d’universitat i també d’estudiants del Màster per a professors de Secundària per la residualització de la literatura i dels coneixements humanístics a les aules i a la societat. El maig de 2016 vam publicar el manifest “SOS. Literatura a l’ensenyament” a la plataforma digital change.org, punt de partida del nostre col·lectiu, que va tenir un gran ressò i continua rebent adhesions.

QUÈ VOLEM?

En el terreny estricte de l’ensenyament de la literatura catalana, ens proposem inicialment les finalitats següents:

1. Assegurar la presència de la literatura catalana en els currículums d’ESO i Batxillerat, amb un espai curricular blindat. Considerem que no es té prou present que la docència de la literatura s’ha de basar en la lectura, l’escriptura i la transmissió del nostre patrimoni literari. (en aquest cas, incloure-hi l’infinitiu per coherència amb la resta de punts)

2. Reclamar que Tercer o Quart d’ESO esdevinguin un curs de literatura, i assegurar que Primer de Batxillerat –d’acord amb el currículum actual- es mantingui de forma preferent i íntegra com un curs de literatura.

3. Assolir i fixar, com a mínim, les tres hores de la matèria de llengua catalana i literatura a l’ESO i al Batxillerat.

4. Incorporar continguts de literatura catalana a la prova de selectivitat, amb un valor determinant per aprovar.

5. Crear una comissió d’experts per tal de concretar un cànon de lectures que assegurin la transmissió de textos de la pròpia tradició i el coneixement obligat. (no sé si la figura hauria de ser ben bé una comissió d’experts, però la idea és que no dictem nosaltres el cànon, sinó que en fomentem l’establiment per part consensuat)

6. Fomentar la formació del professorat de secundària en la didàctica de la literatura i promoure nous enfocaments en la pràctica docent de l’ensenyament de la literatura.

7. Incentivar un canvi en el format dels llibres de text, amb una atenció diferenciada per a la literatura.

8. Garantir que els estudiants de Filologia Catalana tinguin prioritat en l’accés al màster de Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat. I que la resta hagi d’acreditar la seva competència en les nostres matèries de llengua i literatura catalanes. (crec que aquest ‘nostre’ no hi hauria d’anar)

9. Delimitar, en aquest màster, una especialitat independent per a la Llengua i la Literatura Catalanes. Així i tot, considerem que l’objectiu hauria de ser crear un màster oficial específic per a aquestes dues matèries.

10. Promoure, per mitjà de campanyes en positiu, els estudis filològics de les universitats catalanes i, especialment, l’estudi de la literatura catalana.

En l’àmbit tant de l’ensenyament com de la societat en general manifestem la nostra preocupació pel fet que s’aposti per un pretès i exclusiu utilitarisme de la literatura. Aquesta deriva atempta contra la capacitat de la literatura de fer ciutadans reflexius i crítics, que aspirin a ser simplement súbdits, i ignora que és la forma de cultura viva que fa possible la vitalitat i l’existència d’un idioma. (en aquest cas, el canvi és per evitar el gerundi consecutiu)

Per això:

1. Aspirem a un país culte i lliure que sàpiga que tenim autors de primer ordre en el nostre idioma, i volem promoure totes les iniciatives necessàries perquè siguin coneguts i llegits.

2. Proposem la creació d’un Observatori de la Literatura Catalana que vetlli per l’ensenyament, valoració, conservació i difusió del nostre patrimoni literari.

3. Apostem pel foment de la reedició de qualitat i, sobretot, de la lectura i difusió de les obres més significatives del nostre patrimoni literari.